Contact

SLBB heeft als doelstelling de leefbaarheid van de wijk Boschpoort Bosscherveld
te bewaken en daar waar het kan te vergroten. SLBB is in 1983 opgericht door
verontruste bewoners die de wijk langzaam zagen afzakken en vonden dat het de
hoogste tijd was hier iets tegen te doen.

read more