Telefoonnummers

Tooltip TextTooltip Text

Alarmnummer   spoed 112
Politie (geen   spoed) 0900-8844
Misdaad   Anoniem 0800-7000
Drugsmeldpunt 043-3505111
Brandweer   meldpunt Zuid-Limburg 043-4006800
Bureau   slachtofferhulp 0900-0101
Slachtofferinformatie   Zuid-Limburg 043-3465547
Wijkagent 0900-8844
Huisartsenpost.   Vooraf bellen 043-3877777
Service van Envida 043-3690610
Apothekerscentrale 043-3619404
Blokkeren   bankpas 0800-0313
De Spar 043-3510135
Dierenambulance 0900-4433224
Gemeente   Maastricht 14043
*   Klantenmeldpunt 14043
*   Milieumeldpunt 043-3504400
*   Buurtbeheerbedrijven 043-3430269
*   Stadsdeelleider Noord/West 043-3505261
Servatius 043-3284301
Servatius   Service en onderhoud 043-3284545
Secretariaat Bewonerscommissie Boschpoort Servatius 043-3254493
p/a Nimrodstraat 45 6219 BD Maastricht
 

Buurtplatform:

Stichting   Leefbaarheid Boschpoort Bosscherveld
Voorzitter: A. v.d. Broek
Secretariaat: Pastoor Moormanstraat 80  6219 AX Maastricht
E-mail: info@slbb.nl
Website: www.slbb.nl
Facebook Sterk, Zelfredzaam, Boschpoort