Contact

SLBB heeft als doelstelling de leefbaarheid van de wijk Boschpoort Bosscherveld
te bewaken en daar waar het kan te vergroten. SLBB is in 1983 opgericht door
verontruste bewoners die de wijk langzaam zagen afzakken en vonden dat het de
hoogste tijd was hier iets tegen te doen.

Om in contact te komen met SLBB kunt u de volgende gegevens gebruiken:
Stichting Leefbaarheid Boschpoort – Bosscherveld
Secretariaat
Pastoor Moormanstraat 80
6219 AX Maastricht
E-mail: info@slbb.nl

Stukje voor in de blikopener? E-mail naar: deblikopener@hotmail.com
Facebook Sterk, Zelfredzaam, Boschpoort
Bewonerscommissies Servatius

Verwijzing naar de bijbehorende pagina’s op de SLBB website:

Telefoonnummers Gemeenschapshuis Spellen- en boekenuitleen Bewonerscommissie Boschpoort